comscore
Tumpuan :
Detik Niaga

Saham Mercury Securities terlebih langganan 45.45 Kali

KUALA LUMPUR: Saham Mercury Securities Group Berhad yang dibuka untuk tawaran awam permulaan (IPO) sehingga 5 September lalu telah terlebih langganan sebanyak 45.45 kali.

Mercury Securities Sdn Bhd (Organisasi Penyertaan Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) dan Penasihat Utama yang Diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia) (secara kolektif “Kumpulan”) terlibat terutamanya dalam penyediaan pembrokeran saham, kewangan korporat khidmat nasihat dan perniagaan lain yang berkaitan seperti perkhidmatan kemudahan pembiayaan margin, perkhidmatan taja jamin dan penempatan, serta penyediaan perkhidmatan penama dan perkhidmatan perlindungan.

Pengarah Urusan Mercury Securities, Chew Sing Guan berkata, pihkany amat berterima kasih atas sambutan menggalakkan yang diterima daripada pelabur untuk IPO Mercury Securities.

“Ia mengukuhkan fakta bahawa asas dan prospek Syarikat kita telah diakui secara positif. Kami akan terus meningkatkan pertumbuhan kami dan mencipta nilai untuk pemegang kepentingan kami pada masa hadapan,” katanya di sini hari ini.

IPO Mercury Securities yang ditawarkan adalah seperti berikut iaitu terbitan awam 157,095,700 saham biasa baharu pada harga terbitan RM0.25 sesaham, mewakili 17.59 peratus daripada Saham terbitan Sekuriti Mercury yang diperbesarkan, tawaran untuk jualan
71,512,300 saham sedia ada pada harga tawaran RM0.25 sesaham, mewakili 8.01 peratus daripada Saham Sekuriti Mercury yang diterbitkan diperbesarkan.

Bagi bahagian awam, 7,957 permohonan untuk 1,508,338,900 Saham Terbitan telah diterima, mewakili kadar terlebih langganan sebanyak 66.56 kali.

Bagi bahagian awam Bumiputera, 4,969 permohonan untuk 565,774,500 Saham Terbitan telah diterima, mewakili kadar terlebih langganan sebanyak 24.34 kali.

Secara keseluruhan, 12,926 permohonan untuk 2,074,113,400 Saham Terbitan dengan nilai RM518,528,350.00 telah diterima daripada orang ramai Malaysia yang mewakili kadar lebihan langganan keseluruhan sebanyak 45.45 kali.

Sementara itu, sejumlah 22,325,000 Saham Terbitan yang tersedia untuk permohonan oleh Orang Yang Layak telah dilanggan sepenuhnya.

Selanjutnya, Ejen Penempatan telah mengesahkan bahawa 50,008,000 Saham telah diserahkan sepenuhnya kepada pelabur terpilih serta 111,625,000 Saham yang diluluskan oleh MITI.

Notis peruntukan akan diposkan kepada semua pemohon yang berjaya pada atau sebelum 15 September 2023.

Public Investment Bank Berhad (“PIVB”), sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen Penempatan Tunggal sempena IPO, mengesahkan bahawa 45,470,700 Saham baharu dan 4,537,300 Saham sedia ada disediakan untuk permohonan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih, serta 44,650,000 Saham baharu dan 66,975,000 Saham sedia ada disediakan untuk permohonan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (“MITI”), Malaysia.

Kumpulan itu dijangka disenaraikan di Bursa Saham ACE pada 19 September nanti.

Loading...
Terkini